Home

Welkom

 

Onze maatschappij en onderwijs zijn wezenlijk aan het veranderen. Dit vraagt van schoolleiders en leraren een andere houding, kennis en vaardigheden.
Deze nieuwe tijd leidt ons naar een ander paradigma van waaruit we onze wereld waarnemen. De ‘oude’ manieren van lesgeven werken niet meer en kant en klare oplossingen zijn er niet. Dit vraagt van leraren leeromgevingen zelf te bouwen, samen met leerlingen en collega’s. Hoe doe je dat?

Aansluiten op behoeften van leerlingen is een hele uitdaging!
• Hoe ga je om met diversiteit?
• Hoe goed ken je jezelf en ben je wel voldoende eigenaar van je eigen ontwikkeling?
• Ben je sensitief voor behoeften, interesses en kenmerken van de leerlingen?
• Ben je in staat onderwijs passend te maken?

We worden ons bewuster van wie we zijn, wat we willen en wat er nodig is om onze persoonlijke en professionele doelen te bereiken. Het vertrekpunt van alles ben je zelf! Waar word jij blij van! Weten wat je wilt, het neerzetten van je intenties en doelen en voortdurende introspectie, feedback en zelfonderzoek openen de weg naar verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling. We zullen ‘out of the box’ moeten gaan om werkelijk stappen verder te komen!

Juist in deze overgangstijd ontstaat druk op het bestaande onderwijssysteem. Beelden en verwachtingen die de maatschappij over leren en ontwikkelen heeft veranderen. Dit biedt nieuwe kansen en mogelijkheden. Het vraagt wel moed en creativiteit om nieuwe wegen te ontwerpen. Als jij verandert, verandert ook de wereld om je heen!Het nieuwe leren vraagt om professionals met visie en ondernemerschap die in staat zijn zelfstandig, met elkaar en met leerlingen leeromgevingen te bouwen waar ieder blij van wordt.

 

Vragen:

  • Hoe ga je om met het nieuwe leren?
  • Hoe maak je, samen met leerlingen, dagelijks onderwijs dat bij ze past?
  • Hoe zorg je ervoor dat je zelf in balans blijft en werkvreugde ervaart?
  • Wat wordt er van je gevraagd qua rol en verantwoordelijkheden?
  • Hoe creëer je waarde in je werk met succes?
  • Hoe ontvang je waardering en erkenning voor wat je doet?

Hartspiratie helpt leraren en schoolleiders krachtig vanuit eigenaarschap vorm te geven aan modern leren met passie en werkplezier.

Hartspiratie helpt ook leerlingen hun eigen, unieke leerpad te creëren.

Coaching op eigenaarschap:

Leerlingen verdienen leraren die zelfbewust en autonoom zijn. Ze zijn een voorbeeld voor (jonge) kinderen en laten zien hoe je zelf vorm en inhoud kunt geven aan leren en ontwikkelen.
Hartspiratie richt zich op coaching van leraren en schoolleiders, met name in het primair en voortgezet onderwijs. Hoe mooi is het om aan de basis te beginnen en jonge kinderen te helpen opgroeien tot zelfbewuste, autonome en authentieke mensen die in staat zijn zelfstandig vorm te geven aan de wereld van de toekomst.

“Iedere leerling verdient een zelfbewuste, inspirerende leraar die het verschil maakt!”