Coaching

Visie op coaching vanuit HARTSPIRATIE:

Coaching is het nieuw leren. Jij hebt zelf de regie over je leer-en ontwikkelproces. Als coach help ik je bewuster te worden van wie je bent en helderheid te krijgen in de ontwikkelproces dat zich aandient. Ik reik je handvatten aan die bij jou passen die je helpen je doelen te bereiken. Je gaat meer ruimte ervaren in jezelf en je in je kracht voelen. Vanuit eigenaarschap ben je zelf in staat de gewenste stappen te zetten.

Coaching is een geschenk aan jezelf en primair gericht op vergroting van je eigenaarschap. Je krijgt helderheid in de thema’s die spelen. Je leert wat voor jou nodig is om je doelen te bereiken.

Het is mijn doel zoveel mogelijk leraren en schoolleiders te bereiken. Als zij geleerd hebben hoe regie te voeren op het eigen leren en ontwikkelen, dan kunnen zij kinderen van jongs af hierin inspireren en stimuleren. Dat zou toch geweldig fijn zijn!

Randvoorwaarden:

1. je kiest zelf voor de coaching
2. je bent zelf de eigenaar en neemt verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkelproces
3. de coaching heeft een duidelijk doel en structuur
4. een open houding is nodig om het proces zich te laten ontvouwen zoals dit het beste past

Werkwijze: 

Iedere persoon en situatie vraagt om een specifieke aanpak. De bouwstenen die altijd onderdeel uitmaken van het coachingstraject zijn:

De intake:

Tijdens een intake leren we elkaar kennen en zoeken we naar wat bij je past. Je geeft aan waar je tegenaan loopt en wat je zou willen bereiken. Samen formuleren we de doelen voor de coaching. Uiteindelijk spreken alle betrokkenen hun vertrouwen en commitment uit en maken we een afspraak voor het eerste coachingsgesprek.

De coaching:

Vanuit HARTSPIRATIE wordt gewerkt met een 6 weken durend coachingsprogramma. Je krijgt in 6 delen alle handvatten, informatie en oefeningen die je nodig hebt in je veranderingsproces. Voor ieder blok hebben we een persoonlijk gesprek waar ook actuele vragen aan de orde kunnen komen. Binnen werksituaties hebben we halverwege het traject  een voortgangsgesprek met het management. Zo zorgen we ervoor dat de opbrengsten vanuit de coaching nog beter geïntegreerd kunnen worden binnen de werksituatie.

Het evaluatiegesprek:

Het is goed om samen met je leidinggevende terug te kijken op de groei die heeft plaatsgevonden en om de resultaten te borgen in jezelf en binnen je werksituatie. Een follow-up is mogelijk om de ingezette ontwikkeling te verduurzamen.

Vormen van coaching:

1. Algemene coaching of klankbordgesprek:

Je hebt een vraag en/of ontwikkelpunten dat je door middel van coaching duurzaam wilt oplossen.

2. Coaching gericht op bevordering van eigenaarschap:

Eigenaarschap gaat over regie voeren over je eigen werk en de verantwoordelijkheid nemen die daar mee samenhangt. Je leert jezelf echt beter kennen en begrijpen hoe je zelf sturing kunt geven vanuit je eigenheid. Je leert oude patronen die niet werken los te laten.

3. Coaching-on-the-job:

Fundamentele verandering van gedrag kan vragen om het aanwezig zijn van een coach in de werksituatie zelf. Door in het moment feedback te organiseren, creëer je een ontwikkelversnelling in het bewust worden en omzetten van ‘oud’ gedrag in ‘nieuw’ gedrag. Dit is een zeer effectieve manier van coaching die snel de kern raakt.

Deze vorm is ook zeer geschikt voor leidinggevenden.

Wanneer kies je voor coaching:

1. MOTIVATIE EN WERKPLEZIER: Je bent op zoek naar nieuwe uitdagingen en verdieping in jezelf.

2. EIGENAARSCHAP: Je kiest ervoor  regie over je werk te hebben.

Voor leidinggevenden:

  • Je wilt het zelfsturend vermogen van je teamleden vergroten.
  • Je wilt meer verantwoordelijkheid en taakbewustzijn creëren.

3. GROEI EN TRANSFORMATIE: Je wilt je professioneel en persoonlijk ontwikkelen.

4. INDIVIDUEEL OF ALS TEAM: Coaching kan ook deel uitmaken van een ontwikkeltraject van een team naar verhoogd welbevinden en eigenaarschap. Het gaat dan altijd om een traject op maat!

Meer informatie nodig:

Stuur me je vraag via het Contact formulier. Zo nodig maken we een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.