Coaching

Visie op coaching vanuit HARTSPIRATIE:

Coaching is het nieuw leren. Jij hebt zelf de regie over je leer-en ontwikkelproces. Als coach help ik je bewuster te worden van wie je bent en helderheid te krijgen in de ontwikkelproces dat zich aandient. Ik reik je handvatten aan die bij jou passen die je helpen je doelen te bereiken. Je gaat meer ruimte ervaren in jezelf en je in je kracht voelen. Vanuit eigenaarschap ben je zelf in staat de gewenste stappen te zetten.

Coaching is een geschenk aan jezelf en primair gericht op vergroting van je eigenaarschap.

Het is mijn doel zoveel mogelijk leraren en schoolleiders te bereiken. Als zij geleerd hebben hoe regie te voeren op het eigen leren en ontwikkelen, dan kunnen zij kinderen van jongs af hierin inspireren en stimuleren. Dat zou toch geweldig fijn zijn!

Coaching is een geschenk aan jezelf! Het helpt je helderheid te krijgen bij de thema’s die spelen en je gewenste doelen te bereiken.

Randvoorwaarden:

1. je kiest zelf voor de coaching
2. je bent zelf de eigenaar en neemt verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkelproces
3. de coaching heeft een duidelijk doel en structuur
4. een open houding is nodig om het proces zich te laten ontvouwen zoals dit het beste past

Vormen van coaching:

HARTSPIRATIE richt zich op vooral op coaching van leraren en schoolleiders, met name in het primair en voortgezet onderwijs.  Het coachingsprogramma is een beproefd geschenk aan iedereen die eigenaar wil worden van zijn/haar werk en leven.

Iedere persoon en situatie vragen om een specifieke aanpak. Tijdens een intakegesprek komen we samen tot een passende opzet. Een coachingstraject heeft een minimaal duur van 6 weken. Deze periode is nodig om nieuw gedrag te ontwikkelen en tot gewoontevorming te komen. Iedere week ontvang je een paper vol inspiratie, inzichten en oefeningen waar je je eigen weg in kunt kiezen. We plannen gesprekken waarbij we samen de puntjes op de i zetten.

In situaties waarin de coaching is geïniteerd vanuit de werksituatie, bouwen we enkele afstemmingsmomenten in met het management. Zo zorgen we ervoor dat de opbrengsten vanuit de coaching nog beter geïntegreerd kunnen worden binnen de werksituatie.

Het coachingstraject wordt altijd afgerond met een gezamenlijk gesprek met de leidinggevende om de resultaten te borgen binnen de school. Een follow-up is mogelijk om de ingezette ontwikkeling te verduurzamen.

1. Algemene coaching:

Je hebt een vraag en/of ontwikkelpunten dat je door middel van coaching duurzaam wilt oplossen.

Intake – coachingstraject van minimaal 6 weken met coachingsgesprekken – eindevaluatie.

2. Coaching gericht op bevordering van eigenaarschap:

Eigenaarschap gaat over regie voeren over je eigen werk en de verantwoordelijkheid nemen die daar mee samenhangt. Het gaat over de vraag wat jij nodig hebt om met plezier en succes vorm en inhoud te geven aan je werk. Door de coaching leer je hoe jij de creator kunt zijn van je eigen werk en realiteit. Deze vorm steekt breder in dan de algemene coaching, waardoor je jezelf in totaliteit op dieper niveau leert kennen.

Intake – coachingstraject van minimaal 6 weken met coachingsgesprekken – eindevaluatie.

3. Coaching-on-the-job:

Fundamentele verandering van gedrag kan vragen om het aanwezig zijn van een coach in de werksituatie zelf. Door in het moment feedback te organiseren, creëer je een ontwikkelversnelling in het bewust worden en omzetten van ‘oud’ gedrag in ‘nieuw’ gedrag. Dit is een zeer effectieve manier van coaching die snel de kern raakt. Het geeft je de mogelijkheid om praktisch in de werksituatie gedrag om te zetten en direct feedback hierop te ontvangen. Deze vorm is zeer geschikt voor leidinggevenden.

Intake – coaching in de werksituatie minimaal 1 dagdeel per week gedurende 6 weken met nagesprek – afronding en borging.

Wanneer kies je voor coaching:

1. MOTIVATIE EN WERKPLEZIER:

 • Als je ervoor kiest meer plezier en ontspanning te hebben in je werk
 • Als je op zoek bent naar nieuwe uitdagingen
 • Als je zoekt naar verdieping en jezelf beter wilt leren kennen
 • Als professionele en/of persoonlijke ontwikkeling
 • Als je patronen die zich constant blijven herhalen wilt doorbreken.

2. EIGENAARSCHAP:

 • Je kiest ervoor het stuur zelf in handen te hebben en regie te hebben over je werk.
 • Je kiest voor autonomie en je wilt authentiek zijn.
 • Je hebt behoefte aan ruimte voor eigenheid en creativiteit om je onderwijs zelf te ontwerpen.

Voor leidinggevenden:

 • Je wilt als leidinggevende het zelfsturend en probleemoplossend vermogen van je teamleden vergroten.
 • Je wilt mensen bewust maken van hun taak en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen.

3. GROEI EN TRANSFORMATIE:

 • Je bent ambitieus en bent toe aan een volgende stap binnen je professionele en/of persoonlijke ontwikkeling
 • Je wilt je bewuster worden van wie je wilt worden om van daaruit aan de slag te gaan om deze dromen te realiseren.
 • Je verdiept je persoonlijke visie en ontwikkelt vaardigheden hoe vorm en inhoud te geven aan je eigen ontwikkeling en die van de mensen die jij aanstuurt.

4. INDIVIDUEEL OF ALS TEAM:

Coaching betreft in de meeste gevallen een individueel traject. Coaching kan ook deel uitmaken van een ontwikkeltraject van een team naar verhoogd welbevinden en eigenaarschap. Er is dan sprake van een palet aan individuele coaching, groepscoaching én zelfsturing die in elkaar weven en een krachtig geheel vormen. Het gaat dan altijd om een traject op maat!

Meer informatie nodig:

Stuur me je vraag via het Contact formulier. Zo nodig maken we een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.