Coaching

Visie op coaching vanuit HARTSPIRATIE:

Coaching is een geschenk aan jezelf! Het helpt je helderheid te krijgen bij de thema’s die spelen en je gewenste doelen te bereiken.

Coaching is doelgerichte ondersteuning van jou als leraar / schoolleider bij je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Coaching is primair gericht op vergroting van je eigenaarschap.

Randvoorwaarden:

1. je kiest zelf voor de coaching
2. je bent zelf eigenaar en neemt verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkelproces
3. de coaching heeft een duidelijke doel en structuur
4. een open houding is nodig om het proces zich te laten ontvouwen zoals dit het beste past

Vormen van coaching:

HARTSPIRATIE richt zich op coaching van leraren, intern begeleiders en schoolleiders, met name in het primair en voortgezet onderwijs.

Afhankelijk van de situatie en de behoefte wordt er gekozen voor een bepaalde vorm van coaching. Tijdens een intakegesprek komen we samen tot een passende opzet.

Een coachingstraject heeft een minimaal duur van 6 weken. Deze periode is nodig om nieuw gedrag te ontwikkelen en tot gewoontevorming te komen.

Tijdens de coaching blijft er afstemming met het management om opbrengsten vanuit de coaching te integreren binnen de werksituatie.

Het coachingstraject wordt altijd afgerond met een gezamenlijk gesprek met de leidinggevende om de resultaten te borgen binnen de school. Een follow-up is mogelijk om de ingezette ontwikkeling te verduurzamen.

1. Algemene coaching:

Je hebt een vraag en/of ontwikkelpunten die je door middel van coaching duurzaam wilt oplossen.

a. Intakegesprek: doel bepalen en commitment bereiken
b. Traject op maat uitzetten, vol inspiratie en dynamiek.
c. Minimaal 6 coachingsgesprekken op locatie of via Skype.

 

2. Coaching gericht op bevordering van eigenaarschap:

Eigenaarschap gaat over regie voeren over je eigen werk en de verantwoordelijkheid nemen die daar mee samenhangt. Het gaat over de vraag wat jij nodig hebt om met plezier en succes vorm en inhoud te geven aan je werk. Door de coaching leer je hoe jij de creator kunt zijn van je eigen werk en realiteit. Deze vorm steekt breder in dan de algemene coaching, waardoor je jezelf in totaliteit op dieper niveau leert kennen.

a. Intakegesprek: introductie van het coachingsprogramma “eigenaarschap”, specifieke doelen bepalen en commitment bereiken
b. 6 weken coachingstraject gericht op gedragsverandering en transformatie
c. Coachingsprogramma met reflectieve opdrachten en wekelijks een coachingsgesprek op locatie of via skype.

 

3. Coaching-on-the-job:

Fundamentele verandering van gedrag kan vragen om het aanwezig zijn van een coach in de werksituatie zelf. Door in het moment feedback te organiseren, creëer je een ontwikkelversnelling in het bewust worden en omzetten van ‘oud’ gedrag in ‘nieuw’ gedrag. Dit is een zeer effectieve manier van coaching die snel de kern raakt. Het geeft je de mogelijkheid om praktisch in de werksituatie gedrag om te zetten en direct feedback hierop te ontvangen. Deze vorm is zeer geschikt voor leidinggevenden.

a. Intakegesprek: bepalen van de coachingsdoelen en commitment bereiken
b. Wekelijks minimaal 2 dagdelen gedurende 6 weken
c. Wekelijks monitor / coachingsgesprek
d. Afronding en borging

 

Wanneer kies je voor coaching:

1. MOTIVATIE EN WERKPLEZIER:

  • Als je ervoor kiest meer plezier en ontspanning te hebben in je werk
  • Als je op zoek bent naar nieuwe uitdagingen
  • Als je zoekt naar verdieping en jezelf beter wilt leren kennen
  • Als professionele en/of persoonlijke ontwikkeling
  • Als je patronen die zich constant blijven herhalen wilt doorbreken.

2. EIGENAARSCHAP:

Je kiest ervoor het stuur zelf in handen te hebben en regie te hebben over je werk. Je kiest voor autonomie en je wilt authentiek zijn. Je hebt behoefte aan ruimte voor eigenheid en creativiteit om je onderwijs zelf te ontwerpen.

Je wilt als leidinggevende het zelfsturend en probleemoplossend vermogen van je teamleden vergroten. Je wilt mensen bewust maken van hun taak en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen.

3. GROEI EN TRANSFORMATIE:

Je bent ambitieus en bent toe aan een volgende stap binnen je professionele en/of persoonlijke ontwikkeling? Je wilt je bewuster worden van wie je wilt worden om van daaruit aan de slag te gaan om deze dromen te realiseren. Je verdiept je persoonlijke visie en ontwikkelt vaardigheden hoe vorm en inhoud te geven aan je eigen ontwikkeling en die van de mensen die jij aanstuurt.

4. INDIVIDUEEL OF ALS TEAM:

Coaching betreft in de meeste gevallen een individueel traject. Coaching kan ook deel uitmaken van een ontwikkeltraject van een team naar verhoogd welbevinden en eigenaarschap. Er is dan sprake van een palet aan individuele coaching, groepscoaching én zelfsturing die in elkaar weven en een krachtig geheel vormen. Het gaat dan altijd om een traject op maat!

Meer informatie nodig:

Heb je behoefte aan meer informatie? Stuur me via het Contact formulier een verzoek om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek.