Leerlingbegeleiding

1 op 1 begeleiding ‘Kind in de knel’:

Wanneer gedrag van een leerling of leerlingen een probleem wordt, dan is het van belang kordaat te handelen en snel tot passende oplossingen te komen. Hartspiratie kan meteen inspringen en met alle betrokkenen kijken wat er op korte termijn nodig is om de rust en de veiligheid te waarborgen. Vaak is 1 op 1 begeleiding met ondersteuning / coaching van de leerkracht de beste oplossing. Vanzelfsprekend is het dat ook ouders bij dit traject betrokken worden.

Aansluiten bij eigenheid en behoeften van leerlingen is een hele kunst. Leerlingen kunnen heel verschillend zijn. Als leraar heb je je eigen expertise en blinde vlekken. Je krijgt dagelijks spiegels voorgehouden  en wordt uitgedaagd je weg te vinden binnen een onderwijssysteem dat ook van alles van je wil.

Wanneer kinderen hun balans verliezen door onvoldoende aangesproken te worden op wie ze van nature zijn, dan kan gedrag van leerlingen tot grote problemen leiden.  Gedrag is een uiting van dieper liggende oorzaken in het kind en zijn/haar omgeving. Als daar onvoldoende gehoor aan gegeven wordt, kan gedrag escaleren en tot onhoudbare en onveilige situaties leiden. Kinderen geven door hun gedrag signalen af die gehoord moeten worden!

Vanuit jarenlange ervaring als leraar, trainer, adviseur en coach in positief omgaan met gedrag kan vanuit Hartspiratie snel de vinger op de zere plek gelegd worden. Talent en eigenheid van kinderen mag niet verloren gaan!

Begeleiding 1 op 1 is intensief en levert het kind, de school, de leraar en de ouders veel op!

Speciaal: Begeleiding hoogbegaafde en (hoog)sensitieve kinderen:

Hartspiratie is gespecialiseerd in begeleiding van met name hoogbegaafde en (hoog)sensitieve kinderen. Zij lopen een verhoogde kans om uit te vallen binnen het schoolsysteem. Ze voelen zich niet altijd uitgedaagd op school. Ook is de schoolomgeving vol belastende prikkels waar ze veel last van ondervinden. Leraren en scholen zoeken naar passende oplossingen en manieren van handelen hoe het onderwijs aan te kunnen sluiten op de specifieke behoeften van kinderen uit deze doelgroep. Ze slagen hier niet in alle gevallen in.

Begeleiding van een leerling valt altijd samen met coaching van de leraar die met de leerling werkt.

Hartspiratie kan begeleiding verzorgen en onderwijsarrangementen bouwen, waarin de eigenheid van het kind tot zijn/haar recht komt. Er is altijd een oplossing, alleen ligt deze nog buiten ons blikveld.

Een nieuwe, verfrissende en inspirerende kijk kan veel opleveren voor leerlingen en de ontwikkeling van het onderwijs binnen de hele groep en school. De intern begeleider is altijd bij dit traject betrokken.

Hartspiratie kan ook vanuit de ouders gevraagd worden te bemiddelen bij het begeleidingstraject dat vanuit de school wordt aangeboden. Het is dan van belang om helder te zijn in verantwoordelijkheden en in transparantie en samenwerking met elkaar het belang voor het kind zo goed mogelijk te d