Voor wie?

Voor onderwijsprofessionals en ieder die ervoor kiest: 

– meer ontspanning, passie en vreugde te ervaren in het werk

– meer regie te hebben binnen werk en leven

– bewuster te worden van eigen kwaliteiten

– praktisch te leren hoe om te gaan met het ‘nieuwe leren’

Voor leerlingen die:

– vastlopen of dreigen vast te lopen in het onderwijs

– onderwijs beter aan willen laten sluiten op hun specifieke behoeften en kwaliteiten

– zich bewuster willen worden van hun eigen potentie en kwaliteiten

– op zoek zijn naar een passende leerroute

– willen leren zelf eigenaar te worden van het eigen leren

Wat het oplevert:

– inzicht in wie je bent, wie je wilt worden en wat je kan

– kennis en tools hoe het ‘nieuwe leren en organiseren’ vorm te geven

– vergroting van eigenaarschap en zelfvertrouwen

– ruimte voor eigenheid, passie en werkvreugde