Voor wie?

Schoolleiders, Intern Begeleiders en leraren die ervoor kiezen:

– meer ontspanning, passie en vreugde te ervaren in het werk
– meer eigenaar te worden van hun werk
– bewuster te worden van eigen kwaliteiten                                                                                                                                                                                   – praktisch te leren hoe om te gaan met het ‘nieuwe leren’

 

Leerlingen die:

– vastlopen of dreigen vast te lopen in het onderwijs
– onderwijs beter aan willen laten sluiten op hun specifieke behoeften en kwaliteiten
– zich bewuster willen worden van hun eigen potentie en kwaliteiten
– op zoek zijn naar een passende leerroute
– willen leren zelf eigenaar te worden van het eigen leren

 

Wat het oplevert:

– inzicht in wie je bent, wie je wilt worden en wat je kan
– kennis en tools hoe het ‘nieuwe leren en organiseren’ vorm te geven
– vergroting van eigenaarschap en zelfvertrouwen
– ruimte voor eigenheid, passie en werkvreugde